Facebook
Tjänster

Med fokus på nuet

Samtalsterapi

KBT eller kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod inom psykoterapin som inriktar sig på nuet och framtiden. Samspelet mellan individen och omgivningen i nuet är viktig och för att kunna göra konkreta förändringar måste man lära sig att hantera de känslor, tankar och beteenden man upplever varje dag. Målfokus och inre styrka är viktiga områden inom denna typ av terapi. Problem som stress, sömnsvårighet, nedstämdhet och depression kan behandlas med effektiva metoder och redskap.


Coaching och föreläsningar

Vi erbjuder föreläsningar om bland annat självmord och suicidala tankar, samt studiecoaching till studenter. I en tid med allt högre krav på studier och att prestera goda resultat, är för många väldigt stressande och utmattande. Vår coaching är för främst studenter med syfte att uppnå en bättre studieteknik, goda studieresultat och studiemotivation. 


Hypnos

Hypnos är egentligen ingen behandling utan mer ett hjälpredskap för att nå snabbare resultat. Hypnos kan låta dramatiskt men är ganska odramatiskt. Det är helt enkelt en form av djupavslappning och i detta avslappnade tillstånd är man mer mottaglig för suggestioner. Det kan vara användbart om man t ex vill bryta ett visst beteendemönster som man tröttnat på. Man vill kanske sluta äta sötsaker eller sluta älta negativa tankar.