Facebook
Tjänster

Med fokus på nuet

Samtalsterapi

KBT eller kognitiv beteendeterapi är en behandlingsmetod inom psykoterapin som inriktar sig på nuet och framtiden. Samspelet mellan individen och omgivningen i nuet är viktig och för att kunna göra konkreta förändringar måste man lära sig att hantera de känslor, tankar och beteenden man upplever varje dag. Målfokus och inre styrka är viktiga områden inom denna typ av terapi. Problem som stress, sömnsvårighet, nedstämdhet och depression kan behandlas med effektiva metoder och redskap.


känslor och förändringsarbete

I tider med stora förändringar i samhället är det lätt att vi ibland tappar fotfästet och drabbas av oro och ångest. Ibland kan vi behöva få bolla våra tankar med någon för att kunna hitta en inre balans igen och återfå fokus. 

Som terapeut utgår jag ifrån att var och en har svaren inom sig. Ibland kan vi dock behöva någon som ställer de rätta frågorna. All bestående förändring börjar på insidan, och när vi väl är motiverade till en förändring så har KBT många bra redskap att erbjuda. 

 


Hypnos

Hypnos är egentligen ingen behandling utan mer ett hjälpredskap för att nå snabbare resultat. Hypnos kan låta dramatiskt men är ganska odramatiskt. Det är helt enkelt en form av djupavslappning och i detta avslappnade tillstånd är man mer mottaglig för suggestioner. Det kan vara användbart om man t ex vill bryta ett visst beteendemönster som man tröttnat på. Man vill kanske sluta äta sötsaker eller sluta älta negativa tankar. Det kan också handla om att göra sig av med rädslor, som t ex flygrädsla. Att lära sig självhypnos är ett bra sätt att minska sin stress.