Facebook

Återfallsprevention

Återfallsprevention baserad på KBT är en behandlingsmetod som visat sig effektiv och därför rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av klienter som har problem med alkohol och narkotika. Metoden bygger på den senaste forskningen om missbruk och återfall.