Facebook
Samtalsterapi och KBT
Hypnos
Coaching

Hjälp vid psykiska besvär

Ibland är livet bara för tufft att hantera. Orsakerna kan vara många och du ska inte vara rädd för att söka hjälp. KBT är en form av samtalsterapi där man arbetar med dåtid, nutid och framtid. Även om dåtiden är viktig, är det tiden nu och framåt som är det man arbetar mest med. Det förflutna är naturligtvis viktigt, men det är inte alltid en orsak till att ett problem kvarstår eller förvärras. Något i vårt tidigare liv kan ha utlöst ett problem, men det innebär inte att det är därför problemet fortfarande finns kvar. Med hjälp av KBT lär du dig nya sätt att hantera dina känslor och reaktioner.

Se framåt

Det vanligaste sättet KBT går till på är att man först gör en beteendeanalys tillsammans med terapeuten, där ni tillsammans går igenom saker som personlighet, svaghet och styrkor, visioner, mål, värderingar och det aktuella problemet. I en problemformulering anges vad problemet verkligen är och hur du ska arbeta med det. Vissa beteenden kanske utförs för ofta och andra för lite. Vilka som ska främjas och vilka som ska dämpas bestäms i en terapeutisk plan, därefter sätts målsättningarna upp. Under senare delen av terapin görs djupanalyser av enskilda händelser och arbetar på att förändra beteendet och skapa nya.